Prístup do aplikácie zdarma
pre ľudí v hmotnej núdzi

Prístup do aplikácie zdarma pre ľudí
v hmotnej núdzi

Ako spoločnosť sa snažíme pomôcť ľuďom, ktorí sú znevýhodnení a trpia tvarovými ochoreniami, ako je napr. paréza tvárového nervu. Rozhodli sme sa, že ľuďom v hmotnej núdzi poskytneme prístup do našej aplikácie FaceRehab úplne zadarmo. Veríme, že týmto krokom spoločne zlepšíme kvalitu ich života a že im vrátime úsmev späť.

Vyžiadajte si licenciu určenú pre ľudí v hmotnej núdzi a dôchodcov nad 60 rokov. Kliknite na tlačidlo „Odoslať žiadosť“ a vyplňte formulár, v ktorom prehlásite, že patríte aspoň do jednej z uvedených kategórií. Po overení údajov vám bude poskytnutý plný prístup do aplikácie FaceRehab.

Veríme, že vám naša aplikácia pomôže a budete sa cítiť lepšie. Prajeme vám skoré uzdravenie!

Request Access Form

I Want to Help Form