Pre kliniky

Vo FaceRehab chápeme, aký dôležitý je prístup k údajom pacienta v efektívnom a ľahko čitateľnom formáte.

Analytický portál FaceRehab umožňuje zdravotníckym pracovníkom prístup k záznamom pacientov z akéhokoľvek zariadenia. Ponúka možnosť rýchlo a efektívne sledovať jeho progres a používať údaje FaceRehab na podporné alebo výskumné účely.

Okrem toho poskytuje komplexný prehľad histórie údajov o pacientoch a zjednodušuje zhromažďovanie informácií pre nemocnice aj jednotlivcov – zvyšuje efektivitu a poskytuje presné informácie.

Image 2022-12-30 at 13.49.20

Šírte s nami dobro

FaceRehab je revolučná digitálna pomôcka, ktorá pomáha pacientom zvládnuť zdravotné problémy s tvárovými svalmi. Našim pacientom poskytujeme celý balík informácií a nástrojov, ktoré potrebujú, keď čelia každodenným výzvam a nástrahám, ktoré im tieto ochorenia prinášajú.

Najlepšie veci v živote sú zadarmo, však? Pomôžte nám šíriť dobro a pozitívnu povesť o FaceRehab formou reklamných balíkov, ktoré môžete rozdávať svojim pacientom. 

Spolupracujme a zaistime, aby tí, ktorí to potrebujú, mali prístup k FaceRehab.

Request Access Form

I Want to Help Form